Ajankohtaista

22.10.2018LÄMPÖKAMERA VUOKRAUS!Lue lisää »22.10.2018LÄMPÖKAMERA KUVAUKSET!Lue lisää »22.10.2018RADONMITTAUKSET POHJOIS-KARJALAN ALUEELLALue lisää »22.10.2018KOSTEUSMITTAUKSET, -KARTOITUKSET !!Lue lisää »22.10.2018UUDEN OMAKOTITALON LAADUNVARMISTUSPAKETTI !Lue lisää »

Ilmatiiviysmittaus

Tiiviysmittaus on ainetta rikkomaton mittausmenetelmä, jolla selvitetään rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku q50, 50 pa paine-erolla ali- ja ylipaineessa. Mittaus suoritetaan SFS-EN 13829 standardin mukaan. 

Pientalossa erinomainen arvo on  ≤ 1,0 m3/h m2, normaali noin 3,0 m3/h m2 ja heikko ≥ 8,0 m3/h m2. Vastaavasti kerrostalossa erinomainen arvo on  ≤ 0,5 m3/h m2, normaali noin 1,5 m3/h m2 ja heikko ≥ 4,0 m3/h m2. 

Tiiviysmittauksella voidaan varmistaa laadukas rakentaminen. 

Uudisrakennuksessa mittauksen voi jo suorittaa, kun vaipparakenne ja vaipparakenteeseen tulevat läpiviennit on asennettu, mutta sisäpinnoitukset on vielä tekemättä. Tällöin voidaan helposti korjata havaitut ilmanvuotokohdat.
Kysy tarjousta tiiviysmittauksesta, olipa kohde uusi tai vanha!